Søg midler til arrangementer i Kanalbyen.

For at øge antallet af arrangementer og understøtte engagementet blandt beboerne, er der oprettet en ’beboerpulje’, hvor alle medlemmer af Bydelsforeningen kan søge om økonomisk støtte til fælles aktiviteter i Kanalbyen.

Kriterier for ansøgninger.

Det skal som minimum være bestyrelserne fra to forskellige ejerforeninger, der søger sammen (fx Langebro og Bådhusene), og hele Kanalbyens beboere skal inviteres med.

Det maksimale beløb, der kan søges om, er 20.000 kr. ekskl. moms.

Alle ansøgninger vedlægges budget og hurtigst muligt efter arrangementet, skal der aflægges regnskab til foreningens administrator. Hvis der udbetales honorar til enkeltpersoner, skal disses CPR-nummer straks indberettes til administrator, da der er en stram frist for indberetning til Skat.

Hvad kan der søges til?

I vurderingerne af ansøgningerne lægges der vægt på, at arrangementerne har til formål at styrke fællesskabet og skabe sammenhold blandt Kanalbyens beboere i alle aldersgrupper. Meget gerne på tværs af hele Kanalbyens areal. Der kan fx gives støtte til fælles langbordsmiddage, fastelavnsarrangementer for bydelens børn, fisketure, loppemarked, Skt. Hans arrangement, foredragsaftener mv.

Der gives ikke støtte til aktiviteter, der er placeret uden for Kanalbyens område.

Send ansøgning til Charlotte, Ullerup Ejendomsadministration på mail administrator@bydelsforeningen.dk.