Affald

Byrådet i Fredericia Kommune har den 6. september 2021 endeligt godkendt Affaldsplanen for Fredericia Kommune, som dækker en 12-årig periode, men har særligt fokus på de første 6 år.

Den kommunale affaldsplan skal medvirke til at nå de europæiske, nationale og lokale strategier og mål på affaldsområdet. Affaldsplanen skal i den forbindelse baseres på arbejdet med ”Fredericia for Verdensmålene”, herunder genanvendelse og minimering af affaldsmængder, og optimal udnyttelse af ressourcerne.

Der er initiativer indenfor følgende fokusområder:

  • Indsamlingsordninger
  • Genbrugspladser og deponi
  • Affald i det offentlige rum
  • Cirkulær økonomi og værdikædebetragtninger
  • Kommunale institutioner
  • Bygge- og nedrivningsaffald samt erhverv
  • Øget samarbejde
  • Information og kommunikation

Affaldsplanens indsatsområder og initiativer er afstemt i forhold til "Handlingsplan for cirkulær økonomi, National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032”.

Læs mere her: https://affaldgenbrug-fredericia.dk/