Ordensregulativ

Ordensregulativ

Læs mere her
Regulativ for promenader og stræder i kanalbyen

Regulativ for promenader og stræder i kanalbyen

Promenaderne og Stræderne i Kanalbyen i Fredericia er anlagt i takt med at Kanalbyen er bebygget. Formålet med dette regulativ er at skabe rammerne for, at livet og færdslen på Promenaderne og i Stræderne sker så hensigtsmæssigt som muligt – og med hensyntagen til alle – både de der bor i området, de der driver forretning og de der bare færdes i området.

Læs mere her
Hjertestarter

Hjertestarter

Der er blevet opsat hjertestartere ved Port House, på toiletbygningen ved Frederiks Kanal, i Kongens Punkt og i Frederikshuset. Se mere om hjertestartere på www.hjertestarter.dk.

Se placering af hjertestarter
Parkering

Parkering

Alle boligprojekter i Kanalbyen har tilknyttet parkeringspladser svarende til én parkeringsplads pr. 100 m2 bolig. Disse p-pladser kan enten ligge på terræn tæt på boligerne, i p-kældre eller i et parkeringshus i umiddelbar nærhed af boligerne.

Læs mere her
Affaldshåndtering

Affaldshåndtering

I Kanalbyen håndteres affald på flere forskellige måder. Her kan du læse mere herom.

Affald