Parkering

Alle boligprojekter i Kanalbyen har tilknyttet parkeringspladser svarende til én parkeringsplads pr. 100 m2 bolig. Disse p-pladser kan enten ligge på terræn tæt på boligerne, i p-kældre eller i et parkeringshus i umiddelbar nærhed af boligerne. I udgangspunktet parkerer beboerne på de pladser, der er knyttet til deres bebyggelse. Omkring halvdelen af alle parkeringspladser i Kanalbyen placeres i p-huse, som fordeles i bydelen. Det første p-hus Hydra åbnede i november 2020, og der vil over de næste år blive opført flere.

Midlertidig parkering

Der er indført midlertidig parkering på tre pladser i Kanalbyen. Der kan købes beboer, studie, erhverv og gæstelicens til p-pladsen ved Fynsgade/Kongensgade, samt ved Købmagergade.

Bestil her