Facts

Bydelsforeningen Kanalbyen ved Lillebælt er den overordnede forening for alle karréer

En forening der gradvist overtager driftsansvaret i Kanalbyen som byggegrundene bliver solgt.

Bydelsforeningen skal blandt andet stå for renholdelse, snerydning, vedligeholdelse og fornyelse samt tilgængelighed til fælles arealer og anlæg. Samtidig skal foreningen på sigt være tovholder for den videre udvikling af bylivsaktiviteterne i Kanalbyen.